Giải pháp Sàn Phẳng I-BOX chính thức của IBST/S

Quy trình thi công sàn phẳng

Giới thiệu về quy trình thi công sàn phẳng không dầm I-BOX Sàn phẳng không dầm I-BOX là một tấm bê tông cốt thép được hỗ trợ...

Xem thêm
Giỏ hàng
Gọi ngay