Giải pháp Sàn Phẳng I-BOX chính thức của IBST/S

Thi công sàn phẳng không dầm

Giới thiệu nhà thầu thi công sàn phẳng không dầm I-BOX Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển. Phân Viện Khoa ...

Xem thêm

Về cấu tạo của sàn phẳng không dầm Thiết kế – thi công sàn phẳng không dầm về cơ bản liên quan đến việc gia cố tấm bê tô...

Xem thêm
Giỏ hàng
Gọi ngay