Giải pháp Sàn Phẳng I-BOX chính thức của IBST/S

Bình Dương – Chung cư Eden City

THI CÔNG SÀN PHẲNG I-BOX TẠI CHUNG CƯ EDEN CITY

IBST Sàn Phẳng I-Box tự hào là đơn vị tham gia dự án Eden City Bàu Bàng với nhiệm vụ thiết kế, cung cấp hộp coppha nhựa I-Box và thi công sàn phẳng không dầm I-Box

Địa điểm: Bàu Bàng, Bình Dương

Nhiệm vụ IBST Sàn Phẳng I-Box: Thiết kế, Cung cấp hộp coppha I-Box và thi công sàn phẳng I-box

Tiến độ: Đang triển khai

 

 

Giỏ hàng
Gọi ngay