Giải pháp Sàn Phẳng I-BOX chính thức của IBST/S

Văn phòng cho thuê Tp.Vinh

IBST THIẾT KẾ THI CÔNG SÀN PHẲNG I-BOX TẠI TP.VINH

IBST Sàn Phẳng I-Box tự hào là đơn vị tham gia dự án Văn Phòng cho thuê TP.Vinh với nhiệm vụ thiết kế, cung cấp hộp coppha nhựa I-Boxthi công sàn phẳng không dầm I-Box

Địa điểm: Thành Phố Vinh, Nghệ An

Nhiệm vụ IBST Sàn Phẳng I-Box: Thiết kế, Cung cấp hộp coppha I-Box và thi công sàn phẳng I-box

Tiến độ: Đã hoàn thành

 

Giỏ hàng
Gọi ngay