Giải pháp Sàn Phẳng I-BOX chính thức của IBST/S

HCM – Đại Học Văn Lang Cơ Sở 3

IBST THI CÔNG SÀN PHẲNG I-BOX TẠI ĐẠI HỌC VĂN LANG CƠ SỞ 3

IBST Sàn Phẳng I-Box tự hào là đơn vị tham gia dự án Trường Đại học Văn Lang Cơ Sở 3 với nhiệm vụ cung cấp hộp coppha nhựa I-Box và thi công sàn phẳng không dầm I-Box

Địa điểm: Gò Vấp, Tp.HCM

Chủ đầu tư: ĐH Văn Lang

Nhiệm vụ IBST Sàn Phẳng I-Box: Cung cấp hộp coppha I-Box và thi công sàn phẳng I-box

Tiến độ: Đang triển khai

Giỏ hàng
Gọi ngay