Giải pháp Sàn Phẳng I-BOX chính thức của IBST/S

Bình Dương – Chung cư Vista Riverside

IBST Sàn Phẳng I-Box tự hào là đơn vị tham gia dự án chung cư Vista Riverside Bình Dương với nhiệm vụ thiết kế, cung cấp hộp coppha nhựa I-Box và thi công sàn phẳng không dầm I-Box

Địa điểm: Thuận An, Bình Dương

Nhiệm vụ IBST Sàn Phẳng I-Box: Thiết kế, Cung cấp hộp coppha I-Box và thi công sàn phẳng I-box

Tiến độ: Đang triển khai

cáp dự ứng lực ibst
mặt bằng thi công sàn cáp dự ứng lực

 

Giỏ hàng
Gọi ngay