Giải pháp Sàn Phẳng I-BOX chính thức của IBST/S

Hà Nội – Trường Quốc tế Mỹ Úc

IBST THI CÔNG SÀN PHẲNG KHÔNG DẦM I-BOX – TRƯỜNG QUỐC TẾ MỸ ÚC

IBST Sàn Phẳng I-Box tự hào là đơn vị tham gia dự án Trường Quốc Tế Mỹ Úc  với nhiệm vụ cung cấp hộp coppha nhựa I-Boxthi công sàn phẳng không dầm I-Box

Địa điểm: Tp. Hà Nội

Nhiệm vụ IBST Sàn Phẳng I-Box: Cung cấp hộp coppha I-Box và thi công sàn phẳng không dầm I-box

Tiến độ: Đang triển khai

 

 

 

 

 

 

 

Giỏ hàng
Gọi ngay