Giải pháp Sàn Phẳng I-BOX chính thức của IBST/S

HCM – Văn Phòng Cho Thuê Quận 2

THI CÔNG SÀN PHẲNG I-BOX TẠI QUẬN 2

IBST Sàn Phẳng I-Box tự hào là đơn vị tham gia dự án Văn phòng cho thuê quận 2 với nhiệm vụ cung cấp hộp coppha nhựa I-Box và thi công sàn phẳng không dầm I-Box

Địa điểm: Thạnh Mỹ Lợi, quận 2

Nhiệm vụ IBST Sàn Phẳng I-Box: Cung cấp hộp coppha I-Box và thi công sàn phẳng vượt nhịp I-box

Tiến độ: Đang triển khai

Hình  ảnh triển khai dự án thi công sàn phẳng

 

Giỏ hàng
Gọi ngay