Giải pháp Sàn Phẳng I-BOX chính thức của IBST/S

HCM – Văn Phòng cho thuê Quận 7

IBST THI CÔNG SÀN PHẲNG VƯỢT NHỊP I-BOX TẠI QUẬN 7

IBST Sàn Phẳng I-Box tự hào là đơn vị tham gia dự án Văn Phòng cho thuê quận 7 với nhiệm vụ cung cấp hộp coppha nhựa I-Boxthi công sàn phẳng vượt nhịp I-Box

Địa điểm: Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, HCM

Nhiệm vụ IBST Sàn Phẳng I-Box: Cung cấp hộp coppha I-Box và thi công sàn phẳng vượt nhịp I-box

Tiến độ: Đang triển khai

IBST THI CÔNG SÀN PHẲNG VƯỢT NHỊP I-BOX TẠI QUẬN 7
IBST THI CÔNG SÀN PHẲNG VƯỢT NHỊP I-BOX TẠI QUẬN 7

 

 

Giỏ hàng
Gọi ngay